10 JAN

Gudstjenester

Dato: 
Søndag d. 10. januar 2021, kl. 09:00 til søndag d. 7. februar 2021, kl. 10:00

Vibeke Fosgerau

31 JAN

Gudstjeneste i Hornborg kirke

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Vibeke Fosgerau

31 JAN

Gudstjeneste i Hvirring kirke

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Vibeke Fosgerau

07 FEB

Kyndelmisse gudstjeneste i Hvirring kirke

Dato: 
Søndag d. 7. februar 2021, Kl. 16:00 til kl. 17:00

Vibeke Fosgerau

14 FEB

Gudstjeneste i Hornborg kirke

Dato: 
Søndag d. 14. februar 2021, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Vibeke Fosgerau

14 FEB

Gudstjeneste i Hvirring kirke

Dato: 
Søndag d. 14. februar 2021, Kl. 10:30 til kl. 11:30

Vibeke Fosgerau

21 FEB

Gudstjeneste i Hornborg kirke

Dato: 
Søndag d. 21. februar 2021, Kl. 09:00 til kl. 10:00

Vibeke Fosgerau

25 FEB

Ro til tro, kl. 19.00, Hornborg kirke, v. Vibeke Fosgerau

Dato: 
Torsdag d. 25. februar 2021, Kl. 19:00 til kl. 20:00

Vibeke Fosgerau