Vielse

Når man har aftalt at ville giftes og har fundet en dato for vielsen, så kontakter man sognepræsten for at aftale tidspunktet for vielsen.

Papirer

Forinden en vielse kan foretages, hvad enten det er på borgmesterkontoret eller i kirken, så skal der foreligge en prøvelsesattest. Den får man på borgmesterkontoret i den kommune, hvor man (kvinden) har sin bopæl. Man konkakter borgmesterkontoret for at få den formular, der hedder ægteskabserklæring. På baggrund af ægteskabserklæringen, som brudeparret udfylder, udsteder kommunen så prøvelsesattesten. Prøvelsesattesten udleveres til det kommende brudepar. Vær opmærksom på, at prøvelsesattesten kun har en gyldighed på 4 måneder. Brudeparret afleverer senere attesten til præsten ved det møde, som de har med præsten forud for vielsen. Ved det møde, vil man gennemgå vielsesritualet sammen og aftale de salmer, der skal synges ved vielsen.

Pyntning i kirken

Eventuel pyntning i kirken aftales med graveren. Man må gerne selv pynte kirken. Det skal dog ske i nært samarbejde med graveren.

Fotografering og videofilmning

Af hensyn til roen og andægtigheden omkring den kirkelige handling bedes man respektere, at det kun er tilladt at tage fotos/videofilme, når bruden føres ind og når brudeparret går ud efter vielsen. Efter den kirkelige handling er man velkommen til at tage billeder/videofilme i kirken – blot under hensyntagen til evt. efterfølgende vielse/velsignelse

Professionelle fotografer, som brudeparret hyrer til fotografering, bedes forud for gudstjenesten henvende sig til personalet og få anvist en velegnet plads.

Andre praktiske oplysninger

Det henstilles til brudefølget, at de meddeler deres glade gæster, at riskastning ikke sker inde i kirken men udenfor våbenhuset. 

se en nærmere gennemgang af vielsesritualet